Dank voor uw deelname aan de enquête voor het onderzoek naar de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. KWINK groep voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Wanneer (potentiële) inschrijvers ontevreden zijn over de toepassing van aanbestedingsregels of het handelen van partijen in een aanbestedingsprocedure, kunnen zij een beroep doen op rechtsbescherming. We hanteren hierbij een ruime opvatting van het begrip rechtsbescherming: van (interne) klachtenloketten tot het Europese Hof van Justitie.

Na enkele inleidende vragen over uw organisatie, zijn we benieuwd naar uw ervaringen met de verschillende mogelijkheden voor rechtsbescherming. Een aantal keer vragen we u om een onderbouwing via een open vraag. Het invullen van deze vragenlijst kost u waarschijnlijk tussen de 15 en 20 minuten.

Wilt u de vragen vooraf bekijken? Download de vragenlijst dan hier.

Ik ben werkzaam als ondernemer/werk bij een onderneming
Ik ben werkzaam bij een aanbestedende dienst
Ik ben werkzaam bij een brancheorganisatie
Ik ben werkzaam als advocaat, adviseur en/of wetenschapper

De vragenlijst kan worden ingevuld tot vrijdag 29 maart.

Uw antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld. Alleen de onderzoekers hebben toegang tot de door u ingevulde antwoorden. De onderzoekers doen uitsluitend op overkoepelend niveau uitspraken over de resultaten van de enquête en zullen geen antwoorden opnemen die te herleiden zijn tot individuele personen en/of organisaties. Mocht u bij het invullen van de enquête vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jakar Westerbeek via 070 35 96 955 of jwesterbeek@kwinkgroep.nl.